Array ( [label] => Ինչ ենք անում [uri] => /what-we-do.html [id] => 42 [content] => 0 ) 1
Ինչ ենք անում
Array ( [label] => Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության զարգացում [uri] => /what-we-do/disaster-management/disaster_current_projects/development-of-institutional-preparedness-of-arcs.html [id] => 254 [content] => 1 ) 1
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության...

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության զարգացում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության զարգացում

Դոնոր կազմակերպություն - Շվեյցարական Կարմիր խաչ

Իրականացնող կազմակերպություն – Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

Իրականացման ժամկետներ – Հունվար 2023 – Դեկտեմբեր 2025

Իրականացման աշխարհագրություն – ՀՀ Կոտայքի, Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Երևանի մարզեր


Ծրագրի նպատակը

Նպաստել Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կայուն մարդասիրական ծառայություններ և արդյունավետ
արձագանքման կարողութունների զարգացմանը՝ Հայաստանում խոցելի և ճգնաժամից տուժած բնակչության կարիքներին արձագանքելու համար:

Ծրագրի խնդիրները

1. ՀԿԽԸ-ի արձագանքման մեխանիզմի ամրապնդում՝  «Արդյունավետ արձագանքման
պատրաստվածութուն» (PER) մոտեցման կիրառմամբ:
2. ՀԿԽԸ-ի ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության կարողությունների զարգացում կենտրոնական գրասենյակում և
մասնաճյուղերում, աղետներին արձագանքման թիմերի (DRT) ստեղծում Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և
Կոտայքի մարզերում:
3. ՀԿԽԸ-ի համարժեք և ժամանակին արձագանքման կարողությունների, ներքին և արտաքին
համակարգման և հաղորդակցման մեխանիզմների ամրապնդում՝ մասշտաբային, ժամանակին և հաշվետու կանխիկ և
վաուչերային աջակցությամբ համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար:

Ծրագրի թիրախային խմբերը

Ծրագրի թիրախային խմբերն են  ՀԿԽԸ կենտրոնական գրասենյակի և մարզային մասնաճյուղերի
անձնակազմը և կամավորները, ինչպես նաև 4 մարզերի նոր հիմնվող արագ արձագանքման թիմերի անդամները:

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ