Array ( [label] => ՈՎ ԵՆՔ ՄԵՆՔ [uri] => /who-we-are.html [id] => 4 [content] => 0 ) 1
ՈՎ ԵՆՔ ՄԵՆՔ
Array ( [label] => Առաքելությունը և նպատակը [uri] => /who-we-are/mission.html [id] => 34 [content] => 1 ) 1
Առաքելությունը և նպատակը

  Առաքելությունը և նպատակը

  Առաքելությունը
  Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ: Նախապատրաստվել դիմակայելու այն իրավիճակներին, որոնք կարող են ազգաբնակչության խոցելիության պատճառ դառնալ: Ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն` սատարելով սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում գտնվող մարդկանց:


  Նպատակը
  Կազմակերպության հիմնական նպատակն է կանխարգելել և թեթևացնել մարդկային տառապանքները` անկախ ազգությունից, ռասսայական, սեռային, դասակարգային պատկանելությունից, կրոնական և քաղաքական հայացքներից:

  ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ