Array ( [label] => Վիդեոսրահ [uri] => /video.html [id] => 25 [content] => 0 ) 1
Վիդեոսրահ

  Վիդեոսրահ

  100 տարվա մարդասիրություն․ Հայկական Կարմիր խաչը 1920 թվականից ի վեր
  100 տարվա մարդասիրություն․ Հայկական Կարմիր խաչը 1920 թվականից ի վեր
  29.07.2021
  Աջակցություն Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով տեղահանվածներին
  Աջակցություն Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով տեղահանվածներին
  29.07.2021
  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 100 տարեկան է
  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 100 տարեկան է
  29.07.2021
  ՀԿԽԸ արձագանքը Քովիդ-19 համավարակին
  ՀԿԽԸ արձագանքը Քովիդ-19 համավարակին
  30.07.2020
  ARCS Tracing Service - We reunite families
  ARCS Tracing Service - We reunite families
  14.03.2013
  My Red Cross Story _ Gayane (Armenian)
  My Red Cross Story _ Gayane (Armenian)
  03.06.2014
  Առաջին օգնություն_արյունահոսություն
  Առաջին օգնություն_արյունահոսություն
  28.03.2013
  Red Cross 92
  Red Cross 92
  29.01.2013
  My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  18.06.2014
  Բնակչության տեղաշարժ
  Բնակչության տեղաշարժ
  30.05.2018
  Մարտին Լեդոլտերի այցը Ստեփանավան - 2014
  Մարտին Լեդոլտերի այցը Ստեփանավան - 2014
  02.02.2015
  Social Support and Health Care
  Social Support and Health Care
  31.01.2018
  • 100 տարվա մարդասիրություն․ Հայկական Կարմիր խաչը 1920 թվականից ի վեր
  • Աջակցություն Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով տեղահանվածներին
  • Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 100 տարեկան է
  • ՀԿԽԸ արձագանքը Քովիդ-19 համավարակին
  • ARCS Tracing Service - We reunite families
  • My Red Cross Story _ Gayane (Armenian)
  • Առաջին օգնություն_արյունահոսություն
  • Red Cross 92
  • My Red Cross Story _ Angelina Srapyan (Armenian)
  • Բնակչության տեղաշարժ
  • Մարտին Լեդոլտերի այցը Ստեփանավան - 2014
  • Social Support and Health Care
  ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ