Array ( [label] => Ինչ ենք անում [uri] => /what-we-do.html [id] => 42 [content] => 0 ) 1
Ինչ ենք անում
Array ( [label] => ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎՏԱՆԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ [uri] => /what-we-do/disaster-management/disaster_implemented_projects/explosive-ordinance-risk-education.html [id] => 227 [content] => 1 ) 1
ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎՏԱՆԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎՏԱՆԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎՏԱՆԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

                                                                   

 

Իրականացնող կազմակերպություն՝ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

Իրականացման ժամկետներ՝ 01․01․2021 – 15․07․2021

Դոնոր կազմակերպություն՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ

Իրականացման աշխարհգրություն՝ Երևան և ՀՀ 10 մարզեր   

               

  • Ծրագրի նպատակ

Ծրագիրը նպատակ ունի վտանգի իրազեկման միջոցառումների, այդ թվում՝ անմիջական իրազեկման և հանրային արշավների միջոցով նվազեցնել պայթուցիկ զինամթերքի և ականների վտանգի ռիսկը։

 

  • Ծրագրի խնդիրներ՝

 

  • ծրագիրը հասանելի դարձնել հակամարտության հետևանքով տուժած նվազագույնը 11.000 անձանց,
  • նպաստել հակամարտության արդյունքում տուժած երեխաների համար անվտանգ կրթական, միջավայրերի հասնելիության ապահովմանը,
  • կոլեկտիվ ապաստարաններում ստեղծել ժամանակավոր անվտանգ կրթական կենտրոններ,
  • մշակել և տպագրել պայթուցիկ զինամթերքի վտանգի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման և կրքական նյութեր,
  • ուսուցանել ուսուցիչների և հրահանգիչներին՝ ապահովվելով հակամարտության հետևանքով տուժած երեխաներին, ծնողներին և խնամատարներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը,
  • ուսուցանել ուսուցիչների և հրահանգիչների «Պայթուցիկ զինամթերքի վտանգի իրաեկման» թեմայով՝ ապահովվելով հակամարտության հետևանքով տուժած բնակչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումների արդյունավետ իրականացումը,
  • իրականացնել պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների և ականների վտանգի իրազեկման համայնքահեն և դպրոցական միջոցառումներ, դասընթացներ հակամարտության հետևանքով տուժած երեխաների և նրանց խնամատարների համար,

 

  • Ծրագրի թիրախային խմբեր

Ծրագրի իրականացման արդյունքում շահառու կդառնա առնվազն 11 000 մարդ, մասնավորապես՝

•  հակամարտության հետևանքով տուժած երեխաներ

•  հակամարտության հետևանքով տուժած երեխաների ծնողներ և խնամատարներ

•  հյուրընկալող համայնքների դպրոցների ուսուցիչներ

•  ՀԿԽԸ կամավորներ և հրահանգիչներ

 

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ