Array ( [label] => Մասնաճյուղեր [uri] => /branches.html [id] => 82 [content] => 0 ) 1
Մասնաճյուղեր
Array ( [label] => Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղ [uri] => /branches/gegharkunik-regional-branch.html [id] => 8 ) 1
Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղ

  Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղ

   

   

  Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ), հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին՝ հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։

   

  Գեղարքունիքի մարզում ՀԿԽԸ-ն աջակցում է

  • միայնակ առավել խոցելի տարեցներին
  • հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրերին
  • երեխաներին ու երիտասարդներին
  • խոցելի համայնքների բնակչությանը
  • անապահով ընտանիքներին
  • տուբերկուլյոզով հիվանդներին
  • Քովիդ-19 համավարակի ժամանակ մեկուսացվածներ
  • Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման հետևանքով տեղահանված անձանց

   

  Սննդի աջակցություն միայնակ տարեցներին

  110 անապահով տարեց                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  2018թ․ նոյեմբերից Սևանի 70 անապահով տարեց ամեն ամիս սննդային փաթեթ է ստանում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից։ 

   

   


  Կարուձև՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մայրերի համար

  20 կին

  ՀԿԽԸ Վարդենիսի համայնքային մասնաճյուղի 2 կամավորներ՝ սեփական նախաձեռնությամբ և Կենտրոնական գրասենյակի համապատասխան աջակցությամբ, ամեն տարի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տասը մայրերի համար կարուձևի դասընթացներ են անցկացնում, որի շնորհիվ վերջիններս կարողանում են աշխատանք գտնել։  

     Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն երեխաներին

  140 երեխա

   

  • ՀԿԽԸ կամավորները, անցնելով դասընթացներ, ձեռք բերելով համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ, «Երեխաների կայուն զարգացում» ծրագրի շրջանակներում երեխաների համար ութ պարապմունք են անցկացնում, որոնց ընթացքում քննարկում են, թե ինչ իրավունքներ ու կարիքներ ունեն երեխաները, ինչ դեր կարող են ունենալ իրենց համայնքի կյանքում, ինչ է բռնությունը և ինչպես պետք է խուսափել դրանից:
  • Կամավորները, երեխաների համար ընկերական և վստահության մթնոլորտ ստեղծելով՝ հնարավորություն են տալիս նրանց իրենց շրջապատի երևույթների մասին կարծիք ձևավորելու, դրանք ճիշտ ընկալելու և վերարտադրելու: Պարպմունքները նպաստում են նաև երեխաների ընդհանուր զարգացմանը,  նրանց՝ հասակակիցների և մեծերի հետ շփվելու հմտություններ տալիս, դարձնում ավելի համարձակ, զարգացնում հանդուրժողականությունը և խթանում  խնդիրներին կառուցողական մոտեցումների ցուցաբերումը:
  • Դասընթացներից բացի նախատեսված են նաև էքսկուրսիաներ մարզի տեսարժան վայրեր, հետաքրքիր միջոցառումներ:

   

   

  Ամբուլատոր բուժման մեջ գտնվող տուբերկուլոզով հիվանդներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում և Տուբերկուլյոզի/Քովիդի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

        32 տուբերկուլյոզով հիվանդ

   

  • Ամբուլատոր բուժման մեջ գտնվող տուբերկուլյոզով հիվանդներին և նրանց ընտանիքի անդամներին տուբերկուլյոզի վերաբերյալ տեղեկատվության և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում
  • հանրության շրջանում Տուբերկուլյոզի/Քովիդի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում:

   

   

   Մարդասիրական արժեքների տարածում

   Տարեկան 200 ուսանող և աշակերտ

  Նպատակն է բնակչության, հատկապես՝ երիտասարդության շրջանում, տարածել մարդասիրական գաղափարները, ներգրավել նոր ռեսուրսներ ու կամավորներ, ընդլայնել գործընկերների ցանկը:

   

  • Գեղարքունիքի մարզի քաղաքների ու գյուղերի դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում Կարմիր խաչի հիմնարար սկզբունքների ու պատմության լուսաբանման աշխատանքներ,
  • թեմատիկ միջոցառումներ՝ խաղեր ու մրցույթներ:

   

   

  Աղետների կառավարում և արձագանքում

  Արձագանքման թիմի 12 անդամ

  • արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության բարելավում՝ արձագանքման թիմերի ստեղծման միջոցով,
  • արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնի գործառույթների բարելավում՝ արտակարգ իրավիճակներում կամավորներին վերահսկելու, ղեկավարելու, տնօրինելու եւ տեղակայելու նպատակով:

   

   Շաքարային դիաբետի կանխարգելում և խնամք տարեցների շրջանում

   

   330 շաքարային դիաբետով հիվանդ

  Կանխարգելել շաքարային դիաբետը և շաքարային դիաբետի բարդությունները՝ շաքարային կամ նախաշաքարային դիաբետ ունեցող տարեցների մոտ։   

   

  Շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց ինքնակառավարման և շաքարային դիաբետի խնամքի բարելավված հմտություններ

   

  Առողջ ծերացման, առողջ ապրելակերպի և ռիսկային ու խոցելի խմբի տարեցների շաքարային դիաբետի սկրինինգի վերաբերյալ գիտելքիներ և հմտություններ. 

   

  Շաքարային դիաբետ ունեցող տարեցների արդյունավետ նորարարության, ուսուցման և շահերի պաշտպանության կարողություններ ու մշակված գործիքակազմ:

   

   Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում (իրազեկման արշավներ):   Համավարակի ընթացքում աջակիցների համար սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ու հոգեկան առողջության վերաբերյալ իրազեկման ու գործընկերության ավելացում


  Բացահայտել համաճարակի ժամանակ  օգնություն տրամադրողների կարիքները, նրանց վրա համավարակի հոգեբանական ազդեցությունը և տրամադրել անհրաժեշտ աջակցություն: 


  Սահմանամերձ դպրոցական համայնքներում արտակարգ  իրավիճակներին պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում


   

  Կրթության հասանելիության ընդլայնում Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմանի երկայնքով գտնվող կրթական հաստատություններում՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի համատեղ ջանքերի շնորհիվ անվտանգ կրթական միջավայր ապահովելու համար: Դիմակայունության զարգացած հմտություններ կրթական համայնքներում՝ դիմակայելու հակամարտությունների և հետկոնֆլիկտային միջավայրի ռիսկերին:


  Զենքի աղտոտում 

  Սահմանամերձ համայնքների 3000 անդամ

  Միջազգային սահմանի երկայնքով ապրող թիրախային բնակչության իրազեկվածության բարձրացում զենքի առկայությունից բխող ռիսկերի, ավելի անվտանգ վարքագծի դրսևորման վերաբերյալ։    Անհայտ կորածների ընտանիքների սատարում

  17 անհայտ կորածների ընտանիք

  Սատարում անհայտ կորածների ընտանքի անդամներին՝ սոցիալ-հոգեբանական ծառայության տրամադրում և ուղղորդում: 


  Փախստականների պաշտպանություն և ինտեգրում

  36000 անձ

   

  Փախստականների ընդունելիության պայմանների բարելավում և ինտեգրման նպաստում


  Ծրագրերի իրականացման Կարողությունների զարգացում

   

  200 խոցելի անձ

  Կամավորական նախաձեռնությունների իրականացում  Արձագանք Քովիդ-19 համավարակին


  Քովիդ 19 դիմակայունության բարձրացում ՀՀ-ում

  1480  տեղահանված

  Քովիդ-19 հետևանքների մեղմացում՝ սննդի և հիգիենիկ փաթեթների տրամադրման, տան վարձավճարի աջակցության, կարիերայի զարգացման աջակցման և սոցիալհոգեբանական օգնության տրամադրման միջոցով։ 

   

  Սննդի և հիգիենիկ պարագաների 1439 փաթեթ

  Միայնակ և անժառանգ կենսաթոշակառուներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, սիրիահայեր, մանկատան շրջանավարտներ, տուն ինտերնատների շահառուներ, ցուցումով ինքնամեկուսացվածներ, ականներից տուժածներ, խոցելի ընտանիքներ

   

  Արձագանք Ղարաբաղյան հակամարտության սրացմանը

  637 մարդ ստացել է 68000 ՀՀ դրամ կանխիկ աջակցություն, ընդհանուր առմամբ՝ 43.316.000 դրամ:  

   Տրամադրվել է մարդասիրական օգնության 12 347 փաթեթ, այդ թվում՝ հիգիենիկ,մ գրենական, կենցաղային պարագաներ և սնունդ:  

   

   

   ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ