left-nav-top

Եղի’ր ներգրավված

left-nav-bottomimg
Red Plus

Առաքելությունը և նպատակը


 

Առաքելությունը

 

Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ: Նախապատրաստվել դիմակայելու այն իրավիճակներին, որոնք կարող են ազգաբնակչության խոցելիության պատճառ դառնալ: Ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն` սատարելով սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում գտնվող մարդկանց:

 

 

Նպատակը

 

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է կանխարգելել և թեթևացնել մարդային տառապանքները` անկախ ազգությունից, ռասսայական, սեռային, դասակարգային պատկանելությունից, կրոնական և քաղաքական հայացքներից:

©2013 Armenian Red Cross Society. ® All rights reserved.