ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

   

 

Տարբեր տեսակի աղետներից և դժբախտ պատահարներից բնակչության խոցելիությունը մակարդակը նվազեցնելու նպատակով Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն Առաջին օգնության (ԱՕ) գիտելիքներ և հմտություններ է տարածում բնակչության տարբեր խավերի և  տարիքային խմբերի շրջանում:

 

ՀԿԽԸ Առաջին օգնության ուսումնամեթոդական կենտրոնն իրականացնում է Եվրոպական Խորհրդատվական Կենտրոնի չափանիշներին համապատասխանող ԱՕ և Անվտանգ վարքագծի դաստիարակման դասընթացներ և սեմինարներ տարբեր տարիքային և մասնագիտական խմբերի համար, ԱՕ սպասարկում զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև ծրագրեր` ուղղված աճող սերնդի անվտանգ վարքագծի դաստիարակմանը:

right-arrow left-arrow
©2013 Armenian Red Cross Society. ® All rights reserved.