left-nav-top

Եղի’ր ներգրավված

Ընթացիկ ծրագրեր Իրականացված ծրագրեր Ցուցասրահ
left-nav-bottomimg

Աղետների կառավարում

 

Աղետների կառավարման (ԱԿ) ուղղության հիմնական նպատակն է նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը բնական և տեխնածին աղետների նկատմամբ` համայնքային մակարդակում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցով և հզորացնել Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության (ՀԿԽԸ) աղետների նախապատրաստման և արձագանքման (ԱՆԱ) համակարգը:   

 

  

right-arrow left-arrow
©2013 Armenian Red Cross Society. ® All rights reserved.